Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 
Onderzoek onderwijshuisvesting gemeente Deventer

Onderzoek onderwijshuisvesting gemeente Deventer

Voor de gemeente Deventer zijn alle onderwijsgebouwen binnen de gemeente onder de loep genomen om als input te dienen voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen. Per gebouw heeft THERO de staat van onderhoud, de huidige staat van duurzaamheid en de verduurzamingsmogelijkheden, het binnenklimaat in kaart gebracht. Daarnaast zijn de mogelijkheden om het gebouw flexibel te kunnen gebruiken en of het mogelijk is uit te breiden bepaald in samenhang met visie en ambitie. Alle resultaten zijn verzameld in een bruikbaar score document zodat onderwijsgebouwen met elkaar zijn te vergelijken en de data gebruikt kan worden voor verdere beleidsvraagstukken.
Project: Onderzoek onderwijshuisvesting gemeente Deventer
Date: