Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 
Verduurzaming

Verduurzamen bij nieuwe en bestaande gebouwen

Al uw duurzaamheidsvraagstukken zijn bij ons in deskundige handen. Wij bieden u ondersteuning bij zowel bestaande gebouwen en nieuwbouw.

De bouwsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het is daarom van essentieel belang dat de bouwsector verduurzaamt om bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van klimaatdoelstellingen. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke stappen die kunnen worden genomen om de bouwsector te verduurzamen.

Energiezuinige gebouwen

Energiezuinige gebouwen zijn een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de bouwsector. Door gebruik te maken van energiezuinige materialen en technieken, kan het energieverbruik van een gebouw aanzienlijk worden verminderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiematerialen. Hierdoor kan niet alleen de CO2-uitstoot van een gebouw worden verminderd, maar ook de energierekening van de bewoners of gebruikers van het gebouw.

Circulaire bouwmaterialen

Een andere belangrijke stap in de verduurzaming van de bouwsector is het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Dit zijn materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled, zodat er minder afval ontstaat en de uitputting van natuurlijke grondstoffen wordt verminderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van gerecycled beton of hout.

Het verminderen van afval

Het verminderen van afval is een belangrijke stap in de verduurzaming van de bouwsector. Door het verminderen van afval wordt niet alleen de uitputting van natuurlijke grondstoffen verminderd, maar ook de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het produceren en transporteren van bouwmaterialen. Door bijvoorbeeld het gebruik van prefab elementen kan de hoeveelheid afval tijdens het bouwproces worden verminderd.

Bouwen met oog voor biodiversiteit

Het bouwen met oog voor biodiversiteit is een relatief nieuw aspect van de verduurzaming van de bouwsector. Dit houdt in dat er tijdens het bouwproces rekening wordt gehouden met de impact op de omgeving en de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken of gevels, waardoor er meer ruimte ontstaat voor planten en dieren.

Samenwerking tussen partijen

Een belangrijke factor voor het verduurzamen van de bouwsector is samenwerking tussen partijen. Dit geldt niet alleen voor de bouwbedrijven zelf, maar ook voor overheden en andere belanghebbenden. Door samen te werken kunnen nieuwe technieken en methoden worden ontwikkeld en kan er kennis worden gedeeld. Hierdoor kan de verduurzaming van de bouwsector versneld worden..

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag hoe wij u advies kunnen geven toegespitst op uw specifieke situatie.