Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 
Haalbaarheidstoetsing

Toetsing van haalbaarheid

Heeft u een plan en twijfelt u of dit plan wel uitvoerbaar is? THERO BV kan voor u de haalbaarheid van uw plan toetsen op o.a. bestemmingsplan, bouwbesluit en financieel gebied.

Doordat wij op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent bestemmingsplannen, het bouwbesluit maar ook kennis en ervaring hebben in het opstellen van kostenbegroting en exploitaties kunnen wij alle facetten rond een bouwproject meenemen in de afweging of een plan haalbaar is. 

Vervolgtraject

Tevens kunnen wij u aangeven wat er nog meer bij komt kijken, zoals wat benodigd is om uw plan te realiseren, welke vergunningen u moet aanvragen en welke trajecten u zult moeten doorlopen, wat de looptijd is en wanneer u uw gebouw kunt openen.

Total cost of ownership

Wat zijn de totale kosten van uw gebouw, zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase. Zowel de directe als de indirecte kosten. Bouwkosten, onderhoudskosten, energielasten enz. Alle kosten worden toegevoegd om een beeld te verkrijgen van de totale kosten welke een gebouw met zich meebrengen. Hoe lang wilt u met een gebouw? Hoe lang kunt u met een gebouw? Welke levensduur van een gebouw is noodzakelijk om uw gebouw rendabel te kunnen exploiteren? Allemaal vragen welke wij door het opstellen van een total cost of ownership berekening kunnen verhelderen zodat u wel overwogen strategische keuzes kunt maken.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag hoe wij u advies kunnen geven toegespitst op uw specifieke situatie.