Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 
Onderhoudscontracten

Onderhouds contracten

Wilt u uw onderhoudscontracten door ons laten beheren en beoordelen? Uw contracten worden verzameld, gecontroleerd en kritisch bekeken op relevantie en actualiteit.

Is het contract nog van toepassing of staat er binnen korte termijn vervanging gepland? Heeft het onderhoud daadwerkelijk plaatsgevonden en is dit correct gebeurd?

Welke contracten zijn van toepassing vanuit wet- en regelgeving, bent u in control?

Wij beheren voor u het contractenonderhoud. U betaalt aan het onderhoud niet meer dan nodig is en hebt de zekerheid dat het onderhoud op tijd en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Wij kunnen u duidelijkheid geven welke periodieke keuringen er voor uw gebouwen van toepassing zijn en wanneer deze moeten worden uitgevoerd. Wij verschaffen u informatie en inzicht in de wet- en regelgeving omtrent deze periodieke keuringen en laten de keuringen uitvoeren volgens de landelijk gestelde eisen. Te denken valt aan legionella, NEN3140, SCIOS/EBI, keuring van klimmaterieel, keuring van sport- en speeltoestellen, enz.

Actualisatie

Is het contract nog actueel? Wij beoordelen het contract op prijs en regelgeving. Waar nodig begeleiden wij u in het op nieuw in de markt zetten van het onderhoud waarbij de juiste richtlijnen worden gehanteerd. Uw contract is dan wel up to date en conform de huidige marktprijzen. 

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag hoe wij u advies kunnen geven toegespitst op uw specifieke situatie.