Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 

Strategisch en dagelijks onderhoud

Om de gewenste technische staat en uitstraling voor uw gebouwen te behouden en uw gebouwen bruikbaar en veilig te houden is goed onderhoud belangrijk. 

Aan de hand van een meerjaren onderhoudsplanning stellen wij, in overleg met u, een definitief jaarplan op. Hierin staan de geplande uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. U heeft inzicht in uw budgetten, wij coördineren en voeren de gehele onderhoudswerkzaamheden voor u uit. Heeft u nog geen duidelijk plan, dan stellen wij graag voor u een meerjaren onderhoudsplan op.

Strategisch onderhouden

Door de gehele vastgoedportefeuille tegen het licht te houden kan overwogen worden in welke mate te onderhouden. Gebouwen op een zichtlocatie kunnen anders worden benaderd dan gebouwen welke nauwelijks worden bezocht. Staat een sloop of een nieuwbouw gepland? Wordt er in duurzaamheid geïnvesteerd? Deze onderdelen worden door ons verwerkt in het uit te voeren onderhoud.

Dagelijks onderhoud

Het dagelijkse klachtenonderhoud kunnen wij beheren en uitvoeren. Rechtstreeks via een beschikbaar gesteld e-mail adres kan een gebruiker van uw gebouw melding maken van het onderhoud. Wij verzamelen de gegevens, beoordelen deze en voeren de passende acties uit. U wordt niet lastig gevallen met alle kleine onderhoudswerkzaamheden, maar krijgt periodiek een overzicht of kijkt online waar alle activiteiten zijn verzameld en voorzien van een uitvoeringsstatus en kostenoverzicht.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag hoe wij u advies kunnen geven toegespitst op uw specifieke situatie.