Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 
Beheer en exploitatie

Financieel beheer

Slim investeren

In een tijd waar optimalisatie en bezuinigingen aan de orde van de dag zijn kunnen wij u adviseren bij het maken van de juiste keuzes. Onderhouden of vervangen? Slopen of renoveren? Door verschillende scenario┬┤s uiteen te zetten tegen de tijd en de investeringen, is het eenvoudig een onderbouwd besluit te nemen over welke werkzaamheden u het beste kunt uitvoeren.

Strategisch investeren

Tevens kunnen wij uw gehele vastgoedportefeuille tegen het licht houden om te kijken waar u kunt besparen, hoe u effectiever met uw vastgoed kan omgaan, hoe u leegstand kunt voorkomen, enz.

Duurzaam investeren

Wat levert duurzaam investeren u op? Welke besparing brengen werkzaamheden mee in de energielasten en welk gevolg heeft dit op mijn exploitatie. Door de jarenlange ervaring en het opstellen van energie prestatie adviezen (EPA) en het doorvoeren van Erkende Maatregelen energiebesparing voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw maken wij inzichtelijk wat de consequenties zijn op gebouw- en portefeuilleniveau of op detailniveau.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag hoe wij u advies kunnen geven toegespitst op uw specifieke situatie.