Welkom

Welkom

Wij heten u van harte welkom bij Thero in Oldenzaal

Meer informatie
Gebouw inspecties

Gebouw inspecties

Inspectie volgens NEN2767 & Rgd-BOEI

Conditiemetingen
Bouwmanagement

Bouwmanagement

Bouwbegeleiding van idee tot oplevering

Meer over bouwmanagement
Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Wij verzorgen voor u de asbestinventarisatie en begeleiden asbestsanering

Meer informatie over Asbest

Wijziging asbestregelgeving

Per 1 januari 2017 ging reeds het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit in, waarin de grenswaarde voor asbest amfibolen verlaagd werd van 10.000 naar 2.000 vezels/m³. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen.

Vanaf 1 maart 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenregeling, dat onder andere gevolgen heeft voor de werkwijze voor het inventariseren van asbest. De certificering conform SC540 is vanaf dat moment vervangen door de eisen van ‘bijlage 13A van de Arbeidsomstandighedenregeling’.

Eén van de wijzigingen is dat de risicoklasse-indeling vereenvoudigd wordt. Er zal nog sprake zijn van 2 risicoklassen:

  • Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt.
  • Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt.

Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel komt er een klasse 2A die gaat gelden voor amfibool asbest. Daarin worden speciale eisen gesteld aan de eindmeting.

Daarnaast komen de verschillende typen van inventarisatieonderzoek (de typen A- en B-inventarisatie) te vervallen. In plaats daarvan worden nu een mogelijk aantal doelen onderscheiden waarvoor een asbestinventarisatierapport geschikt kan zijn. De geschiktheid en toepassingsbereik van de inventarisatie zijn voortaan leidend voor de rapportage.

Uitgelichte projecten