Welkom bij THERO

Welkom bij THERO

Wij zijn te vinden op onze nieuwe locatie: Lariksstraat 14 Oldenzaal

Neem contact op
Gebouw inspecties

Gebouw inspecties

Inspectie volgens NEN2767 & Rgd-BOEI

Conditiemetingen
Bouwmanagement

Bouwmanagement

Bouwbegeleiding van idee tot oplevering

Meer over bouwmanagement
Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Wij verzorgen voor u de asbestinventarisatie en begeleiden asbestsanering

Meer informatie over Asbest

Asbestinventarisatie

Elke asbestinventarisatie is maatwerk. Zo zal voorafgaande aan een inventarisatie met u worden besproken welk doel u voor ogen heeft, zodat het uiteindelijke rapport geschikt is en toegesneden is op uw specifieke situatie. De werkwijze kan lopen van een korte (quick)scan tot een volledige asbestinventarisatie met risicobeoordeling.

De uitvoering van een asbestinventarisatie geschiedt in een aantal fasen. Hieronder volgt een opsomming van de fasen zoals THERO BV die voor u uitvoert:

  1. Het vooronderzoek:

Voorafgaand aan de asbestinventarisatie voert THERO BV een vooronderzoek uit. Een gedegen vooronderzoek is belangrijk omdat hiermee asbestverdacht materiaal in een vroegtijdig stadium in kaart kan worden gebracht. Ten behoeve van het historisch onderzoek zal worden gevraagd om bouwkundige en installatietechnische documenten beschikbaar te stellen. Daarnaast zal er bij werknemers, gebruikers of bewoners informatie worden ingewonnen voor zover dit relevant is voor de inventarisatie.

  1. Uitvoering asbestinventarisatie:

Op basis van het gehele vooronderzoek vindt een systematische inspectie plaats van de locaties. De inspecteur start met een algemene rondgang door en om het bouwwerk/object. Aansluitend worden alle vertrekken deskundig en systematisch geïnventariseerd op asbestverdachte materialen/objecten. De asbestverdachte materialen/objecten worden conform het inventarisatieplan bemonsterd, ingemeten en vastgelegd.

  1. Asbestinventarisatierapport:

Wij stellen een asbestinventarisatierapport op met daarin een beschrijving van de asbesthoudende materialen met in achtneming van de reikwijdte en de geschiktheid, en met daarin een beschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij asbestverwijdering.

De rapportage bevat een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen met vermelding van de locatie, soort, hoeveelheid, bevestiging en risicoklasse waarin het materiaal dient te worden verwijderd.

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Uitgelichte projecten