Welkom

Welkom

Wij heten u van harte welkom bij Thero in Oldenzaal

Meer informatie
Gebouw inspecties

Gebouw inspecties

Inspectie volgens NEN2767 & Rgd-BOEI

Conditiemetingen
Bouwmanagement

Bouwmanagement

Bouwbegeleiding van idee tot oplevering

Meer over bouwmanagement
Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Wij verzorgen voor u de asbestinventarisatie en begeleiden asbestsanering

Meer informatie over Asbest

Onderhoudsrapportage

Met een meerjaren onderhoudsplan heeft u een overzicht van de bouwkundige staat van een gebouw. Het verschaft informatie over de te verwachten beheer- en onderhoudskosten op korte- en lange termijn. Zo wordt duidelijk wanneer bepaalde onderdelen moeten worden behandeld of vervangen.

Om tot zo’n meerjaren onderhoudsplanning te komen worden basisgegevens en kosten verzameld van gebouw- en terreinonderdelen en de gebouwgebonden technische installaties.

De meerjaren onderhoudsplanning wordt opgezet aan de hand van een aantal stappen. Allereerst wordt de werkmethodiek gezamenlijk met u afgestemd, eventueel aan de hand van een technisch programma van eisen. Vervolgens worden alle materialen en onderdelen, die op termijn onderhoud behoeven geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft als doel om in de planning een onderbouwing van het financieel meerjarenoverzicht te geven. Tijdens de inventarisatie worden de condities van de onderdelen bepaald volgens NEN 2767 conditiemetingen.

Na deze fase volgt het daadwerkelijke inspecteren van de gebouwen en gebouwonderdelen. Hierbij wordt vastgesteld welk onderhoud aan de betreffende onderdelen moet plaatsvinden. Aan de hand van de aangetroffen conditie of onderhoudsstaat in combinatie met het gewenste onderhoud, wordt vastgesteld wat de onderhoudsbehoefte is. Aanvullend op de inventarisatiegegevens zullen, naar aanleiding van de inspectie, verschillende gegevens per bouwdeel worden vastgelegd en beoordeeld. Vervolgens worden de geplande werkzaamheden ten behoeve van de meerjarenbegrotingen gecalculeerd. Ten slotte worden de bovengenoemde gegevens ingevoerd, waarbij het meerjaren onderhoudsplan wordt samengesteld.

Met de onderhoudsrapportage die zo ontstaat, heeft u een onderbouwd en overzichtelijk beeld van de staat van uw vastgoed.

THERO BV kan voor u ook inspecties uitvoeren en adviseren volgens de RGD BOEI© methodiek. Hiervoor zijn onze medewerkers voorzien van de vereiste diploma’s en geregistreerd bij SERTUM.

 

Uitgelichte projecten